logo

Activiteitenplan 2019


Organisatie
1- vier bestuursvergaderingen Stichting ErfgoedNetwerk Emmen
2- drie netwerkbijeenkomsten met erfgoedpartners in de gemeente Emmen

Projecten, activiteiten en samenwerking
1- projectbeleiding Atlantis, strategisch informatiesysteem voor cultureel erfgoed
2- toekomstbestendig maken van historisch-emmen.nl
3- uitbouwen erfgoedbeleid in overleg met de gemeente Emmen
4- voorbereiden 75 jaar Vrijheid 2020

Marketing & communicatie
1- updaten en uitbouwen erfgoednetwerk.nl en social media
2- opzetten systeem digitale nieuwsbrieven ten behoeve van erfgoedpartners

Open Monumentendagen & UITmarkt Emmen


Op 8 en 9 september 2018
In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Jaarlijks kennen de monumentendagen een bezoekersaantal van rond 1 miljoen.

Thema: In Europa
Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het door de Europese Commissie uitgeroepen Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.In de gemeente Emmen zetten ook dit jaar een aantal instellingen en particulieren hun deuren en poorten open om u te laten genieten van hun monumentale ’verzamelingen’ of gebouwen. Zie de bijlage hieronder voor de deelnemers. Over het algemeen zijn de lokaties open tussen 10.00 uur en 17.00 uur en veelal op één van de twee dagen geopend. Informeer u van te voren daarover. Zie hiervoor ook de site www.hvzod.org

Rensenpark zaterdag 8 september van 12.00 uur tot 17.00 uur
In het Rensenpark in Emmen bent u op zaterdag 8 september van 12.00 uur tot 17.00 uur natuurlijk ook welkom bij de activiteiten op het Erfgoedplein en in de locaties in het park waar het Kenniscafé Emmen (gebouw CHO50+) en het Filmhuis Emmen (Locacinema komt naar u toe!) in het Stadstheater Emmen ook historische programma’s presenteren. De toegang is ook hier gratis en deze activiteiten vinden mede plaats in het kader van de jaarlijkse UITmarkt. Zie hiervoor ook: www.uitmarktemmen.nl

Opening vrijdag 7 september om 19.30 uur Zwartemeer
De open monumentendagen in de gemeente Emmen worden vrijdag 7 september om 19.30 uur door wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen geopend in het grensdorp Zwartemeer bij het voormalige grenskantoor, Eemslandweg 133. Door door de Stichting Cultuur-Historisch Zwartemeer is een programma georganiseerd tijdens het gehele weekend waarmee de oorspronkelijke functie van grenskantoor éénmalig terug keert.

Het programma
Gratis programmaboekjes zijn in een oplage van 1700 ex. uitgezet bij alle deelnemers en bij publieke adressen als gemeentehuis, TIP Emmen, De Openbare Bibliotheek e.a.